Mírně pokročilí

Pro koho je tento kurz?
Daný kurz je určen těm, kdo už má základní znalost angličtiny.

Co budeme dělat?
Soustředíme se na praktické použití angličtiny – především na mluvení, čtení a poslech. Nezbytnou součástí kurzu bude rovněž přehled a procvičení gramatiky (kategorie času, frázová slovesa, modální slovesa, atd).

Co se naučíme?
Seznámíme se s nejpoužívanějšími jazykovými jevy, běžnými životními situacemi a pomůžeme Vám překonat strach z komunikace v angličtině.

Podle čeho se budeme učit?

    • Essential Grammar in Use, Elementary & Pre-Intermediate (Raymond Murphy. Cambridge University Press 2007)
    • English Vocabulary in Use, Pre-Intermediate & Intermediate (Stuart Redman. Cambridge University Press 1997)
    • Vlastní autorské materiály
    • Hry a video

Nejste si jisti zda je tento kurz vhodný pro vás ?
Vyplňte si rozřazovací test.