Obchodní angličtina

Pro koho je tento kurz?
Kurz je vhodný pro všechny, kdo pracují v organizacích, kde se při práci využívá angličtina pro komunikaci s kolegy nebo se zákazníky.

Co budeme dělat?
Lexikální a gramatická cvičení jsou zaměřená na zdokonalení příslušných ználostí a pomáhají se vyhnout chybám v každodenním pracovním životě. Kromě svého odborného zaměření se bude kurz věnovat rozšíření všech pěti standardních jazykových dovedností: mluvení, psaní, porozumění slyšenému i psanému a příslušné gramatice.

Co se naučíme?
Po absolvování kurzu budete schopni vyřizovat osobní a pracovní korespondenci a značně si rozšíříte slovní zásobu. Dozvíte se o nezbytných slovních spojeních a naučite se věcně a přesně vyjádřovat.

Podle čeho se budeme učit?

    • Business Vocabulary in Use (Bill Mascull. Cambridge University Press 2002)
    • English Grammar in Use (Raymond Murphy. Cambridge University Press 2012)
    • English Vocabulary in Use, Advanced (Michael McCarthy, Felicity O’Dell. Cambridge University Press 1999)
    • Vlastní autorské materiály

Nejste si jisti zda je tento kurz vhodný pro vás ?
Vyplňte si rozřazovací test.