Středně pokročilí

Pro koho je tento kurz?
Daný kurz je určen těm, kdo už má základní znalost angličtiny a je schopen plynulého mluveného projevu.

Co budeme dělat?
Během kurzu se budeme učit vyjádřovat svůj vlastní názor anglicky, číst adaptované literární texty a psát eseje a jednodušší články. Nebude chybět ani důkladné procvičování gramatiky.

Co se naučíme?
Kurz je zaměřen na všestrannou jazykovou praxi, což Vám po ukončení výuky umožní rozumět komplexnějším textům a většině rádio- a TV-pořadů, tykajících se současných událostí. Zároveň se dozvíte o vlastnostech osobní a pracovní korespondence a naučíte se důsledně vyprávět obsah přečteného textu nebo rozhovoru.

Podle čeho se budeme učit?

    • English Grammar in Use (Raymond Murphy. Cambridge University Press 2012)
    • English Vocabulary in Use, Upper-Intermediate (Michael McCarthy, Felicity O’Dell. Cambridge University Press 1999)
    • Vlastní autorské materiály
    • Hry a video

Nejste si jisti zda je tento kurz vhodný pro vás ?
Vyplňte si rozřazovací test.