Začátečníci

Pro koho je tento kurz?
Kurz je určen těm, kteří se učili angličtinu dávno a moc si toho „nepamatují“ nebo mají pouze částečné znalosti jazyka.

Co budeme dělat?
Během kurzu se naučíme ovládat angličtinu tak, že se jednoduchým způsobem domluvíte v běžných životních situacích: v hotelu, kavárně či obchodě. Zároveň se seznámíme se základními gramatickými jevy a naučíme se sestavovat jednoduché věty a pokládat otázky.

Co se naučíme?
Po absolvování kurzu budete schopni psát jednoduché vzkazy a vyplňovat formuláře; budete umět také říct něco o sobě a začnete rozumět mluvené řeči.

Podle čeho se budeme učit?

    • Essential Grammar in Use (Raymond Murphy. Cambridge University Press 2007)
    • English Vocabulary in Use, Elementary (Michael McCarthy, Felicity O’Dell. Cambridge University Press 1999)
    • Vlastní autorské materiály
    • Hry a video

Potřebná úroveň: A0
Počet výukových hodin: 28

Nejste si jisti zda je tento kurz vhodný pro vás ?
Vyplňte si rozřazovací test.