Falešní začátečníci

Pro koho je tento kurz?
Pro ty, kteří portugalštinu někdy měli, ale dost toho zapomněli.

Co budeme dělat?
Nejdřív si zopakujeme základy: seznámení, představení, rodinu a práci. Dále se budeme zabývat telefonováním a volným časem. Potom budeme zjišťovat, kolik jazyků umíme. Zopakujeme si názvy národností, států a jazyků. Nakonec uděláme velké opakování všech základních věcí v portugalštině, abychom se mohli posunout dále.

Co se naučíme?
Kromě slovní zásoby z okruhu „rodina“, „práce“ a „volný čas“, přidáme ještě slovíčka a fráze nezbytně nutné k telefonování. Také si zopakujeme nejenom základní časové údaje, ale také předložky s nimi spojené.

 

Podle čeho se budeme učit?

    • Falar, ler, escrever (Emma Eberlein O. F. Lima, Samira A. Iunes, 2011)
    • Aprender português (C. Oliveira, 2007)
    • vlastní autorské materiály
    • hry a videa