Mírně pokročilí

Pro koho je tento kurz?
Pro ty, kteří ovládají portugalštinu na úrovni A1-A2.

Co budeme dělat?
Soustředíme se na praktické použití portugalštiny – především na mluvení, čtení a poslech. Nezbytnou součástí kurzu bude rovněž přehled a procvičení gramatiky (kategorie času, frázová slovesa, modální slovesa, atd).

Co se naučíme?
Seznámíme se s nejpoužívanějšími jazykovými jevy, běžnými životními situacemi a pomůžeme Vám překonat strach z komunikace ve španělštině.

Podle čeho se budeme učit?

    • Falar, ler, escrever (Emma Eberlein O. F. Lima, Samira A. Iunes, 2011)
    • Aprender português (C. Oliveira, 2007)
    • vlastní autorské materiály
    • hry a videa