Středně pokročilí

Pro koho je tento kurz?
Pro ty, kteří ovládají portugalštinu na úrovni B1.

Co budeme dělat?
Během kurzu se budeme učit vyjadřovat svůj vlastní názor portugalsky, číst adaptované literární texty a psát eseje a jednodušší články. Nebude chybět ani důkladné procvičování gramatiky.

Co se naučíme?
Kurz je zaměřen na všestrannou jazykovou praxi, což vám po ukončení výuky umožní rozumět komplexnějším textům a většině rádio- a TV-pořadů, tykajících se současných událostí. Zároveň se dozvíte o vlastnostech osobní a pracovní korespondence a naučíte se důsledně vyprávět obsah přečteného textu nebo rozhovoru.

 

Podle čeho se budeme učit?

    • Falar, ler, escrever (Emma Eberlein O. F. Lima, Samira A. Iunes, 2011)
    • Aprender português (C. Oliveira, 2007)
    • vlastní autorské materiály
    • hry a videa