Falešní začátečníci

Pro koho je tento kurz?
Pro ty, kteří ruštinu někdy měli, ale dost toho zapomněli.

Co budeme dělat?
Nejdřív si zopakujeme základy: seznámení, představení, rodinu a práci. Dále se budeme zabývat telefonováním a volným časem. Potom budeme zjišťovat, kolik jazyků umíme . Zopakujeme si názvy národností, států a jazyků. Nakonec uděláme velké opakování všech základních věcí v ruštině, abychom se mohli posunout dále.

Co gramatika?
Zopakujeme si nejdřív základy: skloňování základních vzorů podstatných jmen a jednoduchých sloves. Potom se naučíme vyjadřovat potřebu a nutnost. Dále se seznámíme se zvratnými slovesy a jejich časováním. Přidáme ještě několik vzorů podstatných jmen ke skloňování.

A slovní zásoba?
Kromě slovní zásoby z okruhu „rodina“, „práce“ a „volný čas“, přidáme ještě slovíčka a fráze nezbytně nutné k telefonování. Také si zopakujeme nejenom základní časové údaje, ale také předložky s nimi spojené.

Něco navíc?
Zaměříme se na telefonní etiketu, oslovování a vykání. Dozvíme se, v kolik v Rusku končí „ráno“ a začíná „den“ a „večer“. Pobavíme se o tom, jak vlastně vypadá ruská rodina, jak dlouho je přijatelné „chodit spolu“ a v kolika letech se běžně lidé berou.

Budeme číst a poslouchat o nejznámějších osobnostech ruské historie, dívat se na ruské pohádky a večerníčky, poslouchat ruské písně a hrát hry.

Podle čeho se budeme učit?

    • Ruština pro samouky a věčné začátečníky (Yulia Mamonova, Adam Janek. Edika, 2016)
    • Ruština nejen pro samouky (Věra Nekolová. Leda, 2002)
    • vlastní autorské materiály
    • hry, videa a písně

Nejste si jisti zda je tento kurz vhodný pro vás ?
Vyplňte si rozřazovací test.