Pokročilí

Pro koho je tento kurz?
Pro ty, kteří ovládají ruštinu na úrovni B2.

Co budeme dělat?
Budeme mluvit o moderních technologiích, o psaní emailů a velice lehce o obchodní komunikaci. Poté si uděláme velké opakování gramatiky a slovní zásoby a u toho promluvíme o různých názorech na Rusko, o zážitcích z cestování a o životě v Rusku. Dále budeme mluvit o lidských vlastnostech a typech lidí. Ukončíme to studiem, vzdělávacími zařízeními a povoláními.

Co gramatika?
Ještě víc nepravidelných sloves . Také budou neurčitá zájmena, a ještě promluvíme i o stupňování přídavných jmen a příslovcí. Velkou část výuky budeme věnovat slovesnému vidu, jako jedné z nejtěžších, ale zároveň nejdůležitějších, částí gramatiky.

A slovní zásoba?
Začneme obraty spojené s obchodní a emailovou korespondencí. Naučíme se psát blahopřání. Probereme spoustu lidských vlastností a naučíme se porovnávat. U studia budeme mluvit o různých typech vzdělávacích zařízení, a pak o povoláních a pracovních povinnostech.

Něco navíc?
Vysvětlíme si, jak funguje vzdělávací systém v Rusku a řekneme si něco málo o titulech. Budeme hodně mluvit a dívat se na různá videa o Rusku. Zjistíme, jaké mají na život a cestování v Rusku různé názory cizinci a místní. Ukážeme si nejslavnější turistická místa a města v Rusku a naučíme se něco i o ruské kultuře.

Podle čeho se budeme učit?

    • Ruština pro samouky a věčné začátečníky (Yulia Mamonova, Adam Janek. Edika, 2016)
    • Ruština nejen pro samouky (Věra Nekolová. Leda, 2002)
    • vlastní autorské materiály
    • hry, videa a písně

Nejste si jisti zda je tento kurz vhodný pro vás ?
Vyplňte si rozřazovací test.