Středně pokročilí

Pro koho je tento kurz?
Pro ty, kteří ovládají ruštinu na úrovni B1.

Co budeme dělat?
Budeme mluvit o nemocích a počasí. Detailně probereme cestování a dopravu. Rozšíříme si znalosti o volném čase a budeme mluvit i o kultuře. Budeme hodně číst a dívat se na videa, a také konverzovat a pracovat s písněmi.

Co gramatika?
Gramatiky bude také spousta. Budeme pokračovat v práci s nepravidelnými slovesy a slovesy pohybu. U podstatných jmen se zaměříme na výjimky ve skloňování. Také se budeme učit používat neurčitá a záporná zájmena a osvěžíme si skloňování základních zájmen. Podstatnou část bude tvořit práce s předložkami a rozdíly mezi ruštinou a češtinou v tomto směru. Nezapomeneme ani na skloňování základních číslovek a samozřejmě důležitý, ale jednoduchý, podmiňovací způsob.

A slovní zásoba?
Začneme názvy nemocí a částí těla. U tématu „počasí“ se kromě počasí podíváme i na roční období a části světa. U cestování a dopravy se naučíme ptát se na čas, a také si zopakujeme dopravní prostředky a názvy států. U volného času se podíváme na volnočasové aktivity a vyjadřovaní názorů, zážitků a pocitů.

Něco navíc?
Seznámíme se s ruskou saunou, neboli „baňou“, a s jejími léčivými účinky. Promluvíme o slavné Transsibiřské magistrále a cestování vlakem v Rusku. Budeme pracovat s ruskými klasickými obrazy a podíváme se i na ruský film podle volby studentů.

Podle čeho se budeme učit?

    • Ruština pro samouky a věčné začátečníky (Yulia Mamonova, Adam Janek. Edika, 2016)
    • Ruština nejen pro samouky (Věra Nekolová. Leda, 2002)
    • vlastní autorské materiály
    • hry, videa a písně

Nejste si jisti zda je tento kurz vhodný pro vás ?
Vyplňte si rozřazovací test.