Začátečníci

Pro koho je tento kurz?
Pro úplné začátečníky, kteří zůstali ruštinou „nepolíbení“

Co budeme dělat?
Nejdříve se naučíme azbuku, to není tak složité, a na konci první lekce už budeme zkoušet číst slovíčka .
Pak se budeme věnovat čtení rusky a budeme zkoušet i psát. Naučíme se nejdůležitější fráze jako „dobrý den“, „děkuji“, „prosím“, „omlouvám se“, „na shledanou“ a další. Potom se posuneme k seznámení: budeme říkat, jak se jmenujeme, odkud jsme, kolik je nám let, jestli pracujeme nebo studujeme a jakou máme rodinu.

Co gramatika?
Vysvětlíme vám, jak obecně funguje ruská věta. Potom se podíváme na skloňování nejzákladnějších vzorů podstatných jmen a jednoduchých sloves. Probereme osobní zájmena. U sloves si také ujasníme, co to je infinitiv, zápor, minulý a budoucí čas. Popereme se s velice důležitým, ale zákeřným, slovesem „mít“ v ruštině.

A slovní zásoba?
Začneme základními frázemi pro seznámení a představení. Potom se naučíme názvy národností, států a jazyků. Nebudou chybět ani rodinní příslušníci a rodinné stavy, jako „ženatý“, „rozvedený“, „svobodný“ atd. Podíváme se na názvy povolání a slovní zásobu spojenou se studiem. Také probereme základní časové údaje, jako jsou dny v týdnu, slova jako „dnes“, „zítra“, „včera“ a další.

Něco navíc?
Budeme mluvit o zvláštnostech během seznámení v rusky mluvících zemích. Dozvíte se, jak funguje oslovování v ruštině, a co je to jméno po otci, a proč je tak důležité. Jak používáme tituly, jak rusky vykáme a komu.

Budeme číst a poslouchat o nejznámějších osobnostech ruské historie, dívat se na ruské pohádky a večerníčky (ne, „No počkej zajíci“ tam nebude ) a hrát hry.

Podle čeho se budeme učit?

    • Ruština pro samouky a věčné začátečníky (Yulia Mamonova, Adam Janek. Edika, 2016)
    • Ruština nejen pro samouky (Věra Nekolová. Leda, 2002)
    • vlastní autorské materiály
    • hry a videa

Nejste si jisti zda je tento kurz vhodný pro vás ?
Vyplňte si rozřazovací test.