Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Abychom mohli naši školu rozvíjet dál a komunikovat se stávajícími a novými studenty, učiteli a obchodními partnery, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k projektu „Pogovorim“ je Mgr. Anna Sidelnikova, IČO: 02966051, se sídlem Gorkého 84/41, Brno 602 00, telefon: +420 608 878 540, e-mail: info@pogovorim.cz.

Na základě oprávněného zájmu zpracováváme následující údaje:

  • Jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Právním důvodem tohoto zpracování je vyřízení objednávky, plnění smlouvy a řešení případných požadavků a reklamací. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby.
  • Podpisy. Studenti se podpisují na docházkové listině, a jejich podpisy spolu s podpisovým listem jsou evidované a uskladňované po dobu max. 5 let od doby konání kurzu, na kterém byl student přítomen.

Na základě vašeho dodatečného souhlasu, který nám můžete poskytnout při vyplnění registračního formuláře, anebo osobně v prostorech naší školy, budeme zpracovávat vaše osobní údaje i pro následující účely: (tento souhlas se dá kdykoliv odvolat)

  • Zasílání newsletteru a obchodních nabídek. Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.
  • Reference. V případě poskytnutí dobrovolné reference na naše služby uvádíme vaše jméno a příjmení na našich webových stránkách.
  • Zlepšování našich služeb. Pro vylepšení kvality našich služeb spolupracujeme s firmami, které nám poskytují marketingové služby, a kterým mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami naši školy a pouze v nezbytném rozsahu. Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.
  • V průběhu výuky výjimečně pořizujeme, evidujeme a používáme fotografie studentů našich kurzů a nahrávky jejich ústních projevů. Takto pořízené záznamy jsou využívány výhradně pro studijní účely v rámci naší školy. V případě použití těchto záznamu pro marketingové účely, budeme žádat od studentů dodatečný souhlas s takovým použitím. Studenti mohou kdykoliv požádat o výmaz jak fotografií, tak i nahrávek hlasu.