Překlady

  • cs
  • en
  • ru

Pogovorim vám zajistí kompletní překladatelský servis hned pro řadu jazyků, které najdete v naší nabídce.

Jedná se o překlady obecných i odborných textů, technické dokumentace, obchodní a administrativní korespondence, právních listin a webových stránek atd.

Samozřejmostí je včasné dodání zhotoveného překladu, případné poznámky překladatele a jeho zvláštní přístup ke každé objednávce.

Naši překladatelé pracují na této parketě již řadu let a mají zkušenosti s různými druhy a objemy textů.

Na trhu překladatelských služeb se nyní bohužel často vyskytují překladatelé s pochybnými znalostmi tzv. cílového jazyka (tj. jazyka, do kterého překládají), ale tato situace se u nás nenastane.

Nesnažíme se co nejvíce ušetřit tím, že si vyhledáváme nezkušené překladatele, protože nám jde především o tu nejvyšší možnou kvalitu.